Konsulentbistand

Konsulentbistand


Konsulentbistand tilbydes :

  • Projektkoordinator ved implementeringen af nye edb-systemer, procedurer mm. i forbindelse med bogholderi og økonomistyring. Herunder hører at systematisere forretningsgange / administrative procedurer.
  • udarbejdelse af flerårige budgetter