Konsulentbistand

Konsulentbistand


Konsulentbistand tilbydes :

  • Projektkoordinator ved implementeringen af nye edb-systemer, procedurer mm. i forbindelse med bogholderi og økonomistyring. Herunder hører at systematisere forretningsgange / administrative procedurer.
  • Behjælpelig med udarbejdelse af en strategi- og forretningsplan, der inkluderer en analyse af styrker, svagheder, trusler og muligheder for at identificere fokuspunkter.
  • udarbejdelse af flerårige budgetter