LJ Økonomi – moms, regnskab og budget

slidlarge-1
slidlarge-2
slidlarge-3



LJ Økonomi – moms, regnskab og budget


LJ Økonom hjælper enkeltmandsvirksomheder samt mindre anparts- og aktieselskaber med en vifte af service- og konsulentydelser inden for regnskab og økonomi:

 • at overholde lovens regler om bogføring, moms og regnskabsaflæggelse
 • at have styr på den økonomiske situation inden for en virksomhed, herunder budgettering og ledelsesinformation
 • kapacitet i en kortere periode på grund af spidsbelastningsperioder eller omlægning af edb-systemer
 • at få ryddet op i “bunker”

 

Ved at uddelegere hele eller dele af sin økonomifunktion er der mulighed for, at følgende udbytte opnåes:

 • Du bruger din tid på at udføre de faglige opgaver, som du er bedst til i virksomheden.
 • Du skal ikke bruge din sparsomme fritid til at komme gennem bunkerne med bilag.
 • Stabil udførelse uafhængigt af fravær og personaleudskiftning
 • Du betaler kun for den effektive arbejdstid
 • Du behøver ikke eget økonomisystem
 • Nytænkning
 • Sparring på ledelsesniveau