LJ Økonomi – moms, regnskab og budget

slidlarge-1
slidlarge-2
slidlarge-3LJ Økonomi – moms, regnskab og budget


LJ Økonom hjælper enkeltmandsvirksomheder samt mindre anparts- og aktieselskaber med en vifte af service- og konsulentydelser inden for regnskab og økonomi:

  • at overholde lovens regler om bogføring, moms og regnskabsaflæggelse
  • at have styr på den økonomiske situation inden for en virksomhed, herunder budgettering og ledelsesinformation

 

Ved at uddelegere hele eller dele af sin økonomifunktion er der mulighed for, at følgende udbytte opnåes:

  • Du bruger din tid på at udføre de faglige opgaver, som du er bedst til i virksomheden.
  • Du skal ikke bruge din sparsomme fritid til at komme gennem bunkerne med bilag.
  • Stabil udførelse uafhængigt af fravær og personaleudskiftning
  • Du betaler kun for den effektive arbejdstid
  • Du behøver ikke eget økonomisystem
  • Nytænkning
  • Sparring på ledelsesniveau