Priser

Priser


LJ Økonomi’s beregning af honorar sker med udgangspunkt i den tid, der er brugt til opgavens behandling. Jeg tager dog hensyn til opgavens karakter, de involverede økonomiske værdier og interesser samt det resultat, der opnås for kunden.

For sager af længere varighed samt for kunder med løbende opgaveportefølje afregnes hver 14. dag, medmindre anden aftale indgås. Du vil således løbende have mulighed for at følge med i størrelsen af honoraret.

For udførelse af assistance i forbindelse med bogføring, momsangivelser og afstemning af balanceposter er timeprisen 420 kr. + moms. Hvis der er tale om en opgave på mere end 20 timer pr. mdr. svarende til 240 timer på et år kan der indgåes særskilt aftale.

Ved brug af konsulentbistand i forbindelse af optimering af forretningsgange, udarbejdelse af strategi- og forretnings-planer samt budgettering og økonomistyring er timeprisen 650 – 800 kr. + moms pr. time afhængig af opgavernes kompleksitet og art. Hvis der er tale om mere end 200 timer /år kan der indgåes særskilt aftale om timepris.

Prisen på årsrapporter vil afhænge af virksomhedtype og kompleksiteten af regnskabet.