Priser

Priser


LJ Økonomi’s beregning af honorar sker med udgangspunkt i den tid, der er brugt til opgavens behandling. Jeg tager dog hensyn til opgavens karakter, de involverede økonomiske værdier og interesser samt det resultat, der opnås for kunden.

For sager af længere varighed samt for kunder med løbende opgaveportefølje afregnes hver 14. dag, medmindre anden aftale indgås. Du vil således løbende have mulighed for at følge med i størrelsen af honoraret.

For udførelse af assistance i forbindelse med bogføring, momsangivelser og afstemning af balanceposter er timeprisen 480 kr. + moms.

Ved brug af konsulentbistand i forbindelse af optimering af forretningsgange samt budgettering og økonomistyring er timeprisen 650 – 900 kr. + moms pr. time afhængig af opgavernes kompleksitet og art.

Prisen på årsregnskaber vil afhænge af virksomhedstype og kompleksiteten af regnskabet.